Nieuws

Persartikel "Happy Healthy Smile Award"

Award uitreiking van de "Happy Healthy Smile Award" - Tandartspraktijk Dental Art te Laren

Op 2 februari 2022 wordt de “Happy Healthy Smile Award” uitgereikt aan de patiënten met de hoogste leeftijd en de meest goede (mond)gezondheid en dat niet zonder doel en reden. Initiatiefneemster, tandarts en eigenaresse van tandartsprakrijk Dental Art, Eva Müller heeft deze Award in het leven geroepen.


De Happy Healthy Smile Award

Met het uitreiken van deze Award willen we het belang van gezonde Leefstijl en Preventie in verband met het behoud en onderhoud van goede (mond)gezondheid benadrukken en in het licht zetten. 

Bij de Award gaat de focus om een goede mondgezondheid betreffende de conditie en aantal van de aanwezige tanden en kiezen, conditie van het tandvlees en omliggend bot onder de hoogste leeftijd binnen de patiënten van onze praktijk.


Leefstijlgeneeskunde

Verder hebben we de ook binnen de Leefstijlgeneeskunde genoemde leefstijl adviezen uit de ‘Blauwe Zone’ geïntegreerd in een interview wat onze patiënten voor ons hebben ingevuld. Bij de ‘Blauwe Zone’ gaat het om een aantal plaatsen ter wereld waar mensen bovengemiddeld oud worden, wat heel toepasselijk ook in Laren het geval is. Kenmerken van leefstijl aspecten van de ‘Blauwe Zone’ zijn gezonde voeding op basis van veel groenten of een mediterraans dieet, voeding uit eigen bodem, bewegen in de natuur, sociale invulling en zingeving. 


Happy Healthy Smiles

Reden genoeg om onze Award officieel en feestelijk aan te kleden en in het licht te zetten. Omdat het bij Tandartspraktijk Dental Art om meer gaat dan alleen maar cosmetische en reguliere tandheelkunde, namelijk ook om mee te kijken en te attenderen op oorzaken en leefstijl gerelateerde aspecten van de mondgezondheid. Daarom heeft tandartspraktijk Dental Art de Happy Healthy Smile Award in het leven geroepen als een oproep meer inzichten van gezonde leefstijl toe te passen. 


Gezond, inspirerend en motiverend

Op de officiële Award uitreiking staan boeiende voordrachten en gezonde inspiraties voor oud en jong en natuurlijk alles over de Happy Healthy Smile Award op het programma. Ook hebben wij de Burgemeester van Laren, Nanning Mol en ex Wethouder van Volksgezondheid Karin van Hunnik uitgenodigd bij de uitreiking van deze prachtige Award. 


Aangezien we in deze moeilijke periode van de Corona pandemie leven en een ieder bewust wordt hoe veel gezondheid waard is, zullen ook wij uit tandheelkundig oogpunt onze bijdrage aan gezondheid, mondgezondheid en een sterk lijk voor een sterke toekomst bijdragen. Uiteraard zullen wij deze Award uitreiking Corona proof neerzetten.


 

De rol van uw tandarts na de diagnose kanker.

Een focusonderzoek, wat is dat eigenlijk?

Wanneer je de diagnose borstkanker krijgt zal je niet direct denken aan de zorg voor je mond en gebit. Je bent bezig met andere dingen, wat logisch is maar toch kunnen er tijdens de periode van chemokuren klachten ontstaan aan het gebit en in de mond zoals parodontitis, gaatjes of bijvoorbeeld wortelpuntontstekingen. Dit komt door verlaging van de weerstand. Chemotherapie en bestraling hebben beide een effect op snel delend weefsel. Je bent vatbaarder voor ontstekingen doordat chemotherapie en bestralingen invloed hebben op het beenmerg, waar de rode en witte bloedcellen worden gevormd, wat zorg voor een verandering van de bloedingsneiging en een algehele weerstandsverlaging. Het kan zijn dat er al een lichte ontsteking in de mond aanwezig is, waar je nooit last van had, maar juist tijdens de chemotherapie actiever word en tot vervelende klachten gaat leiden. 

Waar let de tandarts op tijdens een focusonderzoek?

Tijdens een focusonderzoek van het gebit wordt een uitgebreid onderzoek gedaan van de gehele mond, klinisch en röntgenologisch, zodat voorafgaande aan de chemotherapie alle mogelijke bronnen van ontstekingen worden gediagnosticeerd. In dit onderzoek word op diverse punten speciaal gelet zoals; Pockets, gingivitis en parodontitis – gaatjes – wortelpuntontstekingen – wortelresten.

Pockets, gingivitis en parodontitis;

Pockets zijn ruimtes tussen tand en tandvlees die zijn ontstaan wanneer bacteriën aanwezig zijn in tandplaque langer de tijd hebben gehad om te overleven rond de randen van het tandvlees. De bacteriën zorgen dat de vezels rond een tand of kies wat kunnen loslaten. Is een pocket beperkt, dan spreken we van gingivitis, zijn de pockets dieper dan spreken we van parodontitis, of wel tandvleesontsteking. Beide vormen vallen onder ontstekingen en hebben behandeling nodig.

Gaatjes;

Het gebit word klinisch en röntgenologisch onderzocht op bestaande gaatjes, ook wel cariës genoemd. Kleine gaatjes kunnen worden gevuld, bij diepe cariës kan ook de zenuw van de tand of kies ontstoken zijn, dan is een wortelkanaalbehandeling nodig.

Wortelpuntontstekingen;

Met een röntgenfoto kunnen wortelpunt ontstekingen worden onderzocht. 

Wortelresten;

Wanneer er eerder een tand of kies getrokken is, kan het zijn dat er een stukje wortelrest is achter gebleven. In veel gevallen verloopt dit zonder klachten of problemen. Tijdens het focusonderzoek wordt gekeken naar eventueel achtergebleven wortelresten, en of er sprake is van ontsteking een de wortelresten.

Weeg de noodzaak af

Het belang van een focusonderzoek is er zeker, maar het is belangrijk samen met de tandarts de noodzaak van de behandelingen af te wegen. Het is een emotioneel heftige periode, waarin er heel veel gebeurd en gevraagd word van je lichaam. Ten alle tijden moet benadrukt worden dat voor, tijdens en na de behandelingen optimale mondhygiëne aandacht verdient, omdat dit een deel van nieuwe problemen kan voorkomen. Overleg met de tandarts en mondhygiëniste om een optimale conditie van uw mond te bereiken en te behouden.

 

 

Een mooi bericht van Het Ministerie van Gezondheid;
Het gaat goed in de mondzorg!

” Het ministerie geeft aan dat de ervaring van de afgelopen periode leert dat mondzorgpraktijken geen besmettingshaarden zijn. Zij heeft gezien dat de medewerkers in de mondzorg veel aandacht hebben voor infectiepreventie, dat dit goed verloopt en zij daarmee door VWS niet als risicogroep worden gezien”. 

Gefeliciteerd Winnaars van de Happy Healthy Smile Award!

Ter eren van ons 50 jarige jubileum van Tandartspraktijk Dental Art hebben
wij de winnaars geselecteerd voor de Happy Healthy Smile Award.            Iets om absoluut trots op te mogen zijn! – Van Harte gefeliciteerd!

Waarvoor staat de Happy Healthy Smile Award?

De Happy Healthy Smile Award staat voor de beste en meest uitmuntende mond- en algehele gezondheid op de hoogste leeftijd binnen onze tandartspraktijk Dental Art. Hierbij gaat het om een goede algehele gezondheid en mondgezondheid betreffende de conditie van de tanden,
tandvlees, conditie van de tandheelkundige restauraties en dat belicht onder de desbetreffende leeftijd.

Wat houdt de Happy Healthy Smile Award Uitrijking in?

Ten ere van het 50e jubileum van Tandartspraktijk Dental Art is het de bedoeling dat er een Jubileumviering zal plaats vinden. De datum hiervan was oorspronkelijk zaterdag 2 mei 2020. Aangezien het Corona Virus en alle
maatregelen hieromheen is deze datum en Jubileumviering uitgesteld tot een nader te bepalen datum. In het kader van het Jubileum en de Award uitreiking heeft de Wethouder van Volksgezondheid toegezegd om ons te ondersteunen. Of we nu andere kanalen gaan gebruiken om onze jubileum en Award uitreiking zichtbaarheid te geven wordt nu overwogen. Vast staat dat we tijdens de Jubileumviering de winnaars feestelijk toe willen spreken en de Award met een present willen feliciteren.
Hierbij zal de globale inhoud uiteraard in het licht worden gezet waarmee we willen benadrukken dat het, het waard is ieder zijn gezondheid in ere
te houden en op een goede gezonde leefstijl te letten. Immers is dit
een hoog actueel item in deze tijd en verdiend het alle aandacht en lof. Marijke van Helwegen en daarnaast ook nog andere interessante persoonlijkheden zullen bij de Award uitreiking aanwezig zijn en de winnaars toespreken.

Wat zijn uw Leefstijl adviezen?

Nu is het natuurlijk zo dat wij als uw tandarts en tandartspraktijk u uiteraard
verder willen begeleiden om vooral zo gezond en stralende te blijven
lachen zoals u nu lacht! Maar, we zouden ook heel graag van u willen leren
over hoe we dat moeten doen, gezond en stralend uw leeftijd bereiken? Wij
zullen u binnen de aankomende weken stukje voor stukje de gegeven leestijl adviezen met jullie delen en toelichten. Blijf onze website en facebook site volgen.

Waarom bestaat de Happy Healthy Smile Award?

De Happy Healthy Smile Award is in het leven geroepen

  • omdat de winnaars ons voorbeeld zijn dat goede gezondheid en goede mondgezondheid samen gaan
  • omdat de winnaars ons voorbeeld zijn dat gezonde en goede leefstijl in verband staan met gezond en stralend een prachtige leeftijd te bereiken
  • Omdat wij heel graag van de winnaars willen leren en jullie wijze adviezen willen verspreiden en aandacht willen schenken
  • Omdat jullie de winnaars voorbeeld zijn en wij hen daarom in het licht willen zetten
  • Omdat wij onze winnaars willen feliciteren en danken

                                        

                                         Stay Happy and Healthy

50e Jubileumviering Tandartspraktijk Dental Art "Oud is Jong"

“Making Happy Healthy Smiles viert een stralend Jubileum”

 Laren, 1 mei 2020.

Deze maand viert Tandartspraktijk Dental Art haar 50e Jubileum als tandartspraktijk aan de Eemnesserweg 45, te Laren.

Waarbij uiteraard vermeld mag worden dat de tandartspraktijk de eerste 40 jaar onder handen van tandarts Vernooy bestond en sinds 2 mei 2010 Eva Müller met haar Dental Art voor de gezonde en stralende lach zorgt.

 Reden genoeg om dit feestelijke aan te kleden en te vieren.

Omdat bij tandartspraktijk Dental Art alles in het teken staat van “Making Happy Healthy Smiles” zullen er binnen de volgende tijd en het hele jubileumjaar meer inzichten geven in wat er zo rond de mond en preventief te weten valt en waar Dental Art zich voor in zet.

“Oud is Jong”

Thema van het Lustrum is “Oud is Jong” omdat Dental Art zich ook sterk maakt voor de kindermondjes tot op late leeftijd de mond gezond te houden.

Voeg je header hier toe